Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/80

此页尚未校对


  而為吐谷渾再變而為吐蕃至明代入於𫎇古而

  後復為厄魯特所有我

 朝開創之初其部酋顧實汗輸誠歸附雍正初平定

  青海編旗授爵分置佐領為旗二十有八乾隆間

  增設一旗嘉慶十一年一等台吉一旗兼襲郡王

  仍為旗二十八又有大喇嘛察罕諾們汗所屬蒙

  古分為四佐領不統於各旗均隸理藩院其貢道

  由西寕朝貢之謹與内扎薩克等迤西而南有古

  西南徼外諸羌戎地唐時始通中國史稱其國西

  南與婆羅門接壤則其俗之信奉釋敎固宜元時