Page:Sibu Congkan Xubian292-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-194.djvu/88

此页尚未校对


   左翼旗

  牧廠

  察哈爾

 ︹封爵︺按諸旗封爵定於 國初今以錫爵之始所得之爵列為目錄至雍正乾隆嘉慶間有晉封及

  降襲者並分注於各旗之下其封爵仍舊者不復注焉至不掌旗之王公諸爵並按各旗増載於篇

  科爾沁右翼和碩土謝圖親王崇德元年封所屬有不掌旗貝勒一

   康熙十四年封

   左翼和碩達爾漢親王順治十六年由郡王晉封所屬有不掌旗親王

   崇德元年封郡王一順治六年封貝勒一順治十八年由鎮國公晉封貝子二一雍正四年

   封一乾隆二十三年封親王後屢升降至嘉慶二十四年降襲貝子輔國公四一順治十八年