Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/103

此页尚未校对


   一百九十里𫎇古名特伯克常吉爾岱山在右翼南二百里多和喀喇

   山在右翼南二百十里拉克拉哈爾山在右翼南二百三十里崑都倫

   喀喇山在右翼西南八十里白石山在右翼西南一百三十里𫎇古名插漢七老台

   温特根圖喀喇山在右翼西南二百里陷山在右翼西八十里𫎇古名崑都

   萬松山在右翼西八十里𫎇古名納喇蘇台九邊圖在山海關東北庫力葉

   圖插漢拖羅海山在右翼西九十里羅㬋山在右翼西九十里𫎇古名

   喇呼喇哈兒卯金插漢拖羅海山在右翼西一百里山極高大西白河獐河

   俱發源於此烏巴勒韋蘇圖山在右翼西一百里阿祿呼蘇圖

   山在右翼西一百里西寶敖爾山在右翼西一百里烏赫圖山

   翼北三十里鄂通台和羅圖山在右翼北四十里掃林山在右翼東