Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/110

此页尚未校对


  睿喀喇克沁河在右翼西一百三十里源出卯金插漢拖羅海山西北流㑹布墩河

  又西合宜孫河南入灤河克爾河在右翼西北一百十五里源出拉克拉哈爾山東北流㑹

  遂濟河在左翼東南七十里源出柏樹山西南流經多和喀喇山入邊即 盛京寕遠

  州西南六州河之上流明統志自大寕等六州之水合流而南故名或呼六股河四道溝

  河源出左翼東南一百十五里西流㑹遂濟河漠惠圖河在左翼南三十八里源出

  漠惠圖山東南流經紗帽山㑹遂濟河葫蘆伯楚特河源出左翼南七十里東南

  流㑹遂濟河額𩔖河在左翼南八十里源出額𩔖嶺南流㑹寛河至 盛京寕遠州西入

  邊為黑水河㑹六州河寛河在左翼南一百十里𫎇古名布勒圖源出寛山東流㑹額𩔖河

  宣德三年大破三衞之兵於寛河即此舊志在遷安縣西一百七十里和爾圖河

  翼西十里源出陀蘇圖喀喇山東流㑹敖木倫河森几河在左翼西四十里源出森几圖