Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/21

此页尚未校对


  德元年封其子班第為多羅郡王世襲掌旗至嘉

  慶十七年以達爾瑪吉爾底襲封凡十世附郡王

  一順治五年封貝子一雍正十年封俱世襲鎮國

  公一乾隆三十三年封二等台吉一嘉慶十年

  貝子遞降襲共爵五其貢道由喜峯口

 ︹山川︺鼎足山本旗郡王所駐𫎇古名古爾板圖爾噶哈達圖拖羅海山

  在旗東十五里巴喜爾拖羅海山在旗東南五十里納巴達孫山

  在旗東南五十里白石山在旗東南七十里𫎇古名插漢齊老台白鹿山

  東南九十五里𫎇古名布虎圖哈洛納山在旗東南一百里富泉山在旗東南

  一百十里𫎇古名巴煙布喇噶察天山有二一在旗南三十里一在旗南五十里𫎇古名騰