Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/77

此页尚未校对


  正十年以功晉封貝勒至乾隆五十一年以瑪什

  巴圖襲封凡九世其貢道由山海關

 ︹山川︺駱駝山在旗西北一百六十里𫎇古名特門赤房山在旗西北一百七十里蒙

  古名五藍格爾鵰窠山在旗西北一百九十里𫎇古名岳樂額貴山在旗西北二百

  七十朶雲山在旗北一百三十里塞墾山在旗北二百五十里阿祿岳

  堪山在旗東北一百七十里阿敏山在旗東北二百里阿揚噶爾坡

  在旗西南三十五里嫩江在旗東三十五里自黑龍江境内流入境又南入郭爾羅斯前旗界

  洮兒河在旗西南一百里自右翼後旗流入境東南流滙為日月池入嫩江佗新河

  在旗西北二百里自右翼後旗流入境經額貴山東南流㑹綽爾河入嫩江綽爾河

  北八十里源出西北興安山東南流五百餘里至旗西三里分為數歧又東南折㑹嫩江日月