Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/99

此页尚未校对


   一雍正九年封世襲一乾隆八年封尋晉貝子後

   遞降襲輔國公又順治五年封色棱為鎮國公主

   左翼康熙五十五年晉封其孫善巴喇什為貝子

   世襲後屢升降嘉慶八年自丹巴多爾濟

恩賞貝勒至十八年以托恩多襲封凡十世又康熙四十

   四年授固嚕思奇布從孫一等塔布囊格哷勒為

   扎薩克主增設一旗至乾隆四十年以瑪哈巴勒

  襲五十三年晉封輔國公凡四世附輔國公一雍

   正九年封並世襲共爵六其貢道由喜峯口

   色棱舊作塞冷固嚕思奇布舊作古魯思起布今改正