Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/125

此页尚未校对


   年置豐州仁夀元年置總管府大業元年府廢治九原縣元和志豐州在秦上郡之北境漢置朔方

   郡靈帝末羌胡擾亂城邑皆空永嘉後匈奴衞辰父子居其地後魏為夏州之北境周武帝於今永

   豐縣置永豐鎮隋開皇三年於鎮置豐州後廢貞觀四年突厥降附又權於此置豐州都督府不領

   縣惟領蕃户以史大奈為都督十一年大奈死復廢府以地屬靈州二十二年又分置豐州天寶元

   年改為九原郡乾元元年復為豐州東至勝州五百三十里西南至靈州九百里東南至夏州七百

   五十里西北至河西城八十里又九原縣郭下本漢之廣牧縣地永徽四年重置縣其城周隋閒謂

   之甘草城唐書唐休璟傳永淳中突厥圍豐州朝廷議棄豐保靈夏休璟上疏曰豐州控河遏寇號

   為襟帶自秦漢以來常郡縣之土田良美宜耕牧隋季喪亂不能堅守乃遷就靈慶戎羯得以乘利

   而交侵始以靈夏為邊唐初募人實之西北一隅得以完固今而廢之則河防地復為賊有而靈夏

   亦不足以自安非國家利也高宗從其言 按豐州至宋慶厯中陷於西夏嘉祐七年復以府州蘿