Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/75

此页尚未校对


 本朝天聰八年舉部來降康熙三年授僧格爲一等

  台吉世襲掌旗至嘉慶十年以喇什棟羅布襲凡

  六世附貝勒一順治七年封世襲共爵二其貢道

  由張家口

 ︹山川︺伊克哈達圖山在旗東四十里和岳爾白爾克山在旗東南

  插漢峩博山在旗東南四十里黑山在旗東南七十里𫎇古名喀喇拖羅

  哈拉海圖山在旗西南十五里褪諾克山在旗西南四十里

  山在旗西南七十里明統志在大同府城西北五百餘里山上有九十九泉流爲黑河羖羊

  山在旗西六十里𫎇古名喀喇特克齊齊爾哈插漢七老山在旗西北

  一百四十里方山在旗北五十里𫎇古名賀爾賀古爾板喀喇山在旗東北