Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/90

此页尚未校对


  磧口三百里新唐書地理志中受降城有拂雲堆祠接靈州境有關元和九年置又橫塞軍本可敦

  天寶八載置十二載廢西受降城在旗西北黃河北岸新唐書地理志豐州有西受降

  開元十年總管張說於城東别置新城北三百里有鸊鵜泉唐景龍二年張仁愿築元和志西受

  降城在豐州西北八十里蓋漢朔方郡臨河縣舊理處開元初為河水所壞至開元十年總管張說

  於舊城東别置新城其後城西南隅又為河水所壞正東微南至天德軍一百八十里東南渡河至

  豐州八十里西南至定遠城七百里北至磧口三百里先是朔方軍北與突厥以河為界河北岸有

  拂雲堆祠突厥將入寇必詣祠祭醻因牧馬料兵而後渡河張仁愿為總管時突厥默啜盡衆西擊

  突騎施波葛仁愿請乘虛奪取漠南之地於河北築三受降城首尾相應以絕其南寇之路中宗從

  之六旬而三城俱就以拂雲祠為中城與東西兩城相去各四百餘里北拓地三百餘里於牛頭朝

  那山之北置烽堠一千八百所自是突厥不得度山放牧朔方無復寇掠唐文粹吕温有三受降城