Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/31

此页尚未校对


  康熙三十年封固山貝子四十二年子烏巴什降襲鎮國公雍正二年弟旺舒克襲乾隆三十一

  年子拉旺多爾濟降製輔國公四十九年子達布拉車琳襲 一旗索諾木伊斯扎布郡王朋素克

  喇布坦從弟康𤋮三十年授一等台吉三十六年封輔國公五十七年子噶勒桑色旺襲乾隆上年

  子旌準多爾濟襲二十三年子拉沁蘇嚨襲嘉慶九年子敏珠爾多爾濟襲 一旗㐮占郡王朋素

  克喇布坦従康熙三十年授一等台吉五十年封輔國公五十二年子敏珠爾襲乾隆五年子䇿

  嚕布襲九年弟多岳特多爾濟襲二十一年弟敏丕木多爾濟襲四十六年子齊旺達什襲 一旗

  通謨克扎薩克圖汗格埓克延丕勒族叔康𤋮五十三年授一等台吉雍正二年封輔國公乾隆四

  年子旺沁扎布襲五十年子格哩克襲嘉慶九年子車登多爾濟襲十六年子索諾木車淩襲 附

  輔國公一徹埒克輔國公通謨克叔父初授一等台吉雍正十年封輔國公子彌什克襲乾隆二十

  九年子貢楚克扎布襲四十年子索諾木車琳襲嘉慶十一年兄當素嚨襲 一旗沙克扎貝勒博