Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/60

此页尚未校对


  東北流與扎布噶河㑹又北入奇勒稽思泊烏布薩泊在阿勒坦山東南特斯河自東

  北來瀦為此泊其西南有薩克里哈喇河亦注入之温泉在鄂爾坤河南岸

 ︹古蹪︺趙信城元朔六年衞青將六將軍絶幕擊匈奴前將軍翕侯趙信兵不利降匈奴信

  教單于益北絶幕以誘罷漢兵元狩四年衛青絶幕擊匈奴北至寘顔山趙信城而還孟康曰趙信

  所作因以名城范夫人城征和三年貳師將軍李廣利出五原擊匈奴漢軍乘勝逐北

  至范夫人城應劭曰本漢將築此城將亡其妻率其衆保完之因以為名也瀚海都護

  府唐貞觀中回紇來朝以其部置瀚海燕然金微幽陵龜林虚山六都督府臯蘭高闕雞田榆溪

  雞鹿帶林寘顔七州以部長為都督刺史長史司馬即故單于臺置燕然都䕶府統之龍朔中以燕

  然都督府更號瀚海都護府以磧為限今屬喀爾喀地和寕路元置屬嶺北等處行中書

  省元史地理志和寕路始名和林以西有哈刺和林河因以名城太祖十五年定河北都部建都於