Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/88

此页尚未校对


  後子孫據有西零以西甘松之界極乎白蘭數千里以吐谷渾為氏周書異域傳自吐谷渾至伏連

  籌一十四世伏連子夸吕始自號為可汗治伏俟城在青海西十五里其地東西三千里南北千餘

  大業五年平吐谷渾置西海河源等郡隋末

  吐谷渾復據其地隋書煬帝紀大業五年置西海河源鄯善且末等四郡又吐谷

  渾傳煬帝令觀王雄宇文述擊伏允大破其衆其故地皆空自西平至臨羌城以西且末以東祈連

  以南雪山以北東西四千里南北二千里皆為隋有置郡縣鎮戍大業末伏允復其故地唐初

  擊破之唐書吐谷渾傳伏允相天柱王用事拘天子行人貞觀九年詔李靖為西海道行軍

  大總管侯君集李道宗李道彦李大亮高甑生並為總管擊吐谷渾分二軍靖與大亮薛萬均以一

  軍趣北岀其右君集道宗以一軍趣南岀其左靖破天柱王部落於赤海伏允走圖倫磧萬均又追

  破之君集道宗行空荒之地二千里盛夏降霜乏水草士糜冰馬秣雪閲月次星宿川達柏海上望