Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/26

此页尚未校对


   熊津江口其衆釋百濟府城之圍退保任存城任存百濟西部也依任存山而名三年仁軌遣兵攻

   任存城拔之又真峴城在全州北唐龍朔二年仁軌既解百濟府城之圍還軍熊津城有詔班師

   仁軌曰今以一城之地居敵中央動足輒為擒擄正宜堅守觀變乗便取之不可動也於是出兵掩

   其支羅城拔之并拔其尹城大山沙井等柵時敵以真峴險要加兵守之仁軌復伺其懈引兵襲據

   之遂通新羅運糧之路唐書百濟傳支羅真峴諸城俱在熊津之東周留城在全州西又西

   北有加林城唐龍朔三年百濟故將福信等據周留城劉仁軌既拔真峴諸將以加林水陸之衝欲

   先攻之仁軌曰加林險固攻之不易周留虜之巢穴宜先取之遂定計自熊津進破百濟之衆於白

   江口趨周留城拔之熊津城在全州西北即熊津江口百濟之險要也唐顯慶五年蘇定方

   討百濟自成山濟海百濟據守熊津江口定方擊破之直趨其都城遂克之置熊津都督府以守其

   地龍朔初年百濟復叛圍百濟府城詔劉仁軌赴援仁軌轉鬬而前所向皆下百濟立兩柵於熊津