Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/46

此页尚未校对


   丈餘又舊志西大海在黄州長命鎮東入大通江又白州海州之西皆逼近海濱 本朝康熙五十

   年以朝鮮國島夢金鼎足島沙乜叱九味等處俱與奉天府金州復州蓋州海州相近移咨奉天府

   將軍及府尹嚴禁沿海居民不許往朝鮮近洋漁採漢江又名熊津江在國城南十里源出金

   剛五台二山合流入海王城恃以為險江之南即古百濟國地也明萬厯中李如松抜朝鮮倭棄王

   城遁如松入城以兵臨漢江尾倭後欲乘其惰歸擊之不果白江在熊津東南亦接大海達

   全州西界唐龍朔三年劉仁軌引舟師自熊津趣周留城時百濟請援於倭至白江口遇倭兵仁軌

   四戰皆捷焚其舟四百餘進拔周留遂平百濟是也三浪江在梁山郡南舊志梁山西北有

   峻嶺上容雙馬路險絶南有三浪大江直通金海竹島萬厯中倭奪梁山三浪遂入慶州晉江

   在慶州西南泗州城北或謂之西江東南注於海明萬厯中麻貴攻蔚山遣兵屯西江口防倭水路

   援兵即此白馬江在清州南圖經矜州南有白馬江南流入清州界折而東又東北經天安