Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/47

此页尚未校对


   郡界折而北其下流合於漢江大通江在平壤城東亦曰大同江舊名浿水史記秦修遼東

   故塞至浿水為界漢初燕人衞滿亡命東走出塞渡浿水居秦故空地上下障稍役屬其真番朝鮮

   蠻夷及燕齊亡命者王之元封三年荀彘自遼東擊朝鮮破其浿水上軍乃至王險城下漢書地理

   志樂浪有浿水縣浿水西至増地縣入海王險城蓋在浿水之南水經浿水出樂浪鏤方縣東南過

   臨浿縣東入海誤矣隋大業八年伐高麗來䕶兒率江淮水軍自東萊浮海先進入自浿水去平壤

   六十里尋為高麗所敗還屯海浦唐龍朔元年定方伐高麗敗其兵於浿水江遂趨平壤明萬厯

   二十一年李如松援朝鮮至平壤倭悉力拒守如松度地形東南並臨江西枕山陡立惟迤北牡丹

   峯高聳最要害如松乃遣將攻牡丹峯督兵四面登城遂克之既而如松駐開城别將楊元軍平壤

   扼大同江以通餉饋是也清川江在安州城東西南流入海亦名薩水隋大業八年宇文述

   等擊高麗渡鴨綠水追擊其大臣乙支文德東濟薩水去平壤城三十里因山為營平壤險固不能