Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/57

此页尚未校对


   十八萬口詣遼東内屬帝以其地為滄海郡數年乃罷元封三年滅朝鮮分置四郡昭帝時并二郡

   入樂浪元菟復徙元菟居句驪自單大嶺以東沃沮獩貊并屬樂浪後以境土廣遠復分嶺東七縣

   置樂浪東部都尉光武建武六年省都尉官遂棄嶺東地悉封其渠帥為縣侯皆𡻕時朝賀無大君

   長自漢以來其官有侯邑君三老統主下户其耆舊自謂與高麗同種言語大抵相𩔖俗多忌諱疾

   病死亡即棄舊宅常以十月祭天晝夜飲酒歌舞名曰舞天又祭虎以為神其邑落有侵犯者輒相

   責罰牛馬名曰責禍地多文豹有果下馬高三尺乘之可於果樹下行其海出班魚皮漢里常獻之

   魏齊王正始六年不耐⿰氵⿱山⿵戌小 -- 𣿄侯等舉邑降四時詣樂浪帶方二郡朝謁有軍政賦調如中華人焉續文

   獻通考遼太祖天顯元年渤海既平獩貊來貢古躭羅國今朝鮮之慶尚道境亦曰流鬼

   國唐書居新羅武州南島上初附百濟後附新羅麟德二年遣使入朝後為新羅所併圖經今濟州

   即古躭羅國也元大德五年置躭羅軍總管府續文獻通考躭羅高麗與國也元世祖既臣高麗以