Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/58

此页尚未校对


   躭羅為南宋日本衝要乃於至元十年命將平之即其地立躭羅國招討司屯鎮邊軍千七百人後

   改為軍民府達嚕噶齊總管府又改為軍民安撫司其貢賦進毛施布百匹至元三十一年高麗王

   以為言遂復隷高麗 達嚕噶齊舊作達魯花赤今改正古沸流國今正州城古沸流國

   地遼史地理志正州本沸流王國故地為公孫康所併渤海置沸流郡有沸流水户五百隸淥州在

   西北三百八十里統東那縣本漢東耐縣地在州西七十里井邑鎮在全州東北或曰即

   百濟之故沙井寨也明萬厯中倭行長犯王京退屯井邑去王京六百餘里碧蹄館

   城西三十里其東有橋曰大石橋明萬厯中李如松與倭戰處肅平館在平壤西北圖經肅

   平館之西曰定州東曰安州明萬厯二十年李如松援朝鮮逾鴨綠江至肅平館起二日抵平壤即

   箕子墓在平壤城西北三里小山環繞其前為箕子祠有參奉二人世守祭祀即箕子

   裔又大同江岸有柴樹林可十里許幹似松葉似榆土人常藉以療饑相傳其始即箕子所植云