Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/68

此页尚未校对


  義本禪位於天孫氏後英祖而自隱於北山英祖

  三傳至玉成荒淫無度諸司不朝大里按司稱山

  南王歸仁按司稱山北王玉成遂自稱中山王國

  分為三玉成傳子西威西威薨國人廢其子而立

  浦添司察度明洪武𥘉奉朝貢遣子姪及陪臣子

  弟來請肄業國學帝許之并賜閩人三十六姓善

  操舟者令往來朝貢自是三王嗣封皆請於朝未

  幾山南佐鋪按司巴志者合衆攻山南繼攻山北

  山北王自殺復攻滅中山巴志遂奉其父思紹為

  王永樂五年請於朝襲封中山王爵巴志復滅山