Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/70

此页尚未校对


   後王之姓名以附會之也 按舊志亦云元末國分為三皆以尚為姓此沿明史及續文獻通考之

   說今改正

  本朝順治六年琉球國遣使奉表納款十一年其國

   王世子尚質遣使進貢方物

詔冊封尚質為中山王

賜鍍金銀印令二年一貢著為例康熙二十年中山王世

   子尚貞奏請襲封二十一年遣官

冊封琉球國王并

御書中山世土四字賜之五十七年琉球國王世曾孫尚

   敬奏稱自四十八年中山王尚貞薨逝世子尚純