Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/8

此页尚未校对


   開州也謂之東京而以平壤為西京又置六府九節度百二十郡以理其地晉開運二

   年建卒子武代立自後子孫遣使貢於宋亦朝於

   遼金宋嘉定十二年高麗王暾附於𫎇古既而中

   絶紹定五年𫎇古主諤格台諤格台舊作窩濶台今改正遣兵

   伐高麗其王暾復請降因置京府縣達嚕噶齊

   噶齊舊作達魯花赤今改正七十二人監其國端平初悉為高

   麗所殺自是四遣兵攻之拔其城十有四大要旋

   服旋叛元至元中其西京内屬因置東安路總管

   府畫慈悲嶺為界大德三年又置征東等處行中

   書省尋罷至治三年復置命其王為左丞相至正