Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/116

此页尚未校对


大清一統志

 啞齊在西南海中

︹建置沿革︺古蘇門答刺在滿刺加之西或言即漢條

  枝唐波斯大食二國地西洋要會也續文獻通考又云即古蘇

  文達明洪武中遣使奉表入貢永樂三年其酋宰

  奴里阿必丁巳遣使入貢詔封爲蘇門答刺國王

  比年入貢終成祖世不絶鄭和凡三使其國續文獻通

  考其國與花面國相接先是蘇門王與花面王戰中矢死王子年幼不能復讐其妻令曰孰能復此

  讐者我以爲夫與共國事有漁翁聞之率衆往擊殺花面王而還遂稱爲老王既而王子年長率部

  衆殺之漁翁子蘇幹刺奔峭山思復父讐王子遣使來訴乃命太監鄭和往捕蘇幹刺以歸獻闕下