Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/138

此页尚未校对


  漢人恐寖長海盜禁止南洋往來雍正五年弛洋

  禁嗣後通市不絶乾隆二十四年禁絲斤出洋後

  經邊臣奏准噶喇巴諸國酌帶土絲及二蠶粗絲

  以一千六百斤爲率由是南洋等國皆得衣被章

  采奉職彌謹焉

 ︹風俗︺室宇壯麗飲食豐潔乘輭兜吹横笛宋史其俗以五

  月遊船十月遊山有馬可乘跨或乘輭兜樂有横笛鼓板亦能舞穀米富饒民不

  爲盜明統志其田膏腴地平衍穀米富饒倍於他國民不爲盜道不拾遺諺云太平闍婆者此

  地多流寓刑無鞭扑續文獻通考其國四鄉初至杜板僅千家二酋主之

  流寓多廣東漳泉人又東行半日至厮村中國之人客此成聚落遂名新村約千餘家村主廣東人