Page:Sibu Congkan Xubian298-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-200.djvu/82

此页尚未校对


大清一統志

 合貓里在東海中

︹建置沿革︺又名貓里務自古不通中國明永樂三年

  遣使附瓜哇使臣朝貢其國近呂宋商船往來漸

  成富壤凡華人入其國者不敢欺陵市法最平故

  華人爲之語曰若要富須往貓里務後有網巾礁

  老者最兇悍常寇掠其地人多死傷遂至貧困商

  人慮爲礁老所刼鮮有赴者

 ︹風俗︺地瘠多山人知稼穡明史土瘠多山山外大海饒魚蟲人知稼穡

 ︹土產︺胡椒 蘇木 烏木