Page:Sibu Congkan Xubian309-程俱-麟臺故事殘本-1-1.djvu/96

此页尚未校对


中左賛善大夫直史館趙隣幾左拾遺直史館吕蒙

正范杲皆曽修撰自後以直館貟多遂止修撰官編

淳化四年翰林學士宋湜止帶修國史亦嘗修日

四年八月令進奏院每五日一具報狀實封上史館

修史院舊在中書第一㕔後徙置宣徽院以舊修史

院修纂㑹要大中祥符五年六月修國史院言所修

禮志舊日暦止存事端并令禮院取索國𥘉以來禮

文損益㳂革制作之事及論定詳議文字尚慮或有

遺落致國家大典有所不備龍圖閣待制孫奭見判