Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/148

此页尚未校对


苐一千一百三十三唐大行禅師義訓何榮光行書開元二十六

 年三月

苐一千一百三十四唐許王素莭碑李邕撰孫夔國公随行書

 開元二十六年四月

苐一千一百三十五唐張嘉貞後碑上李邕撰蔡有鄰八分書開

 元二十六年四月

苐一千一百三十六唐張嘉貞後碑下

苐一千一百三十七唐張嘉貞碑隂上蔡有鄰八分書

苐一千一百三十八唐張嘉貞碑隂下

苐一千一百三十九唐實諦寺碑撰人姓名殘缺⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇靈芝行書開元二