Page:Sibu Congkan Xubian312-趙明誠-金石錄-5-2.djvu/111

此页尚未校对


第一千九百唐圭𡶶禆師碑裴休撰并正書大中九年正月

苐一千九百一唐大覺禅師碑丘丹撰蕭𧺫行書大中九年五月

苐一千九百二唐勸農𠡠正書無姓名大中十年五月

苐一千九百三唐陽翟縣水亭記魏庾撰并正書大中十年五月

苐一千九百四唐興唐寺記撰人姓名殘缺李衮正書大中十年

苐一千九百五唐杜佑荘居記佑自撰孫愉重立正書大中十一年四月

苐一千九百六唐復東林寺碑崔黯  撰桞公權正書大中十一年四月

苐一千九百七唐南瀆廣源公碑李景譲撰盖巨源八分書大中

 十二年正月

第一千九百八唐揚滌妻張氏墓誌滌自撰并正書行書銘大