Page:Sibu Congkan Xubian312-趙明誠-金石錄-5-2.djvu/87

此页尚未校对


 名上両碑皆元和中立

苐一千七百四十九唐羅池庿碑韓愈撰沈傳師正書慶元年正月

苐一千七百五十唐黄陵庿碑韓愈撰沈傳師正書長慶元年

苐一千七百五十一唐張誠碑白居易撰武翊黄正書姪孫磻篆長慶

 年六月

苐一千七百五十二唐律大德湊公塔銘白居易撰孫雲臯正

 書長慶十年閏十月

苐一千七百五十三唐心經竇鞏正書長慶二年十一

苐一千七百五十四唐明州南樓詩陳右撰胡師模八分書長慶二

 年十二月