Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/10

此页尚未校对


按漢史安帝時頻有鳯凰麒麟之瑞而順帝永建中則無

之不知孫君刻此碑何謂也

    漢國三老𡊮君碑

右漢國三老𡊮君碑按元和姓纂云𡊮幹封貴郷矦始居

陳郡為著姓八代孫良生昌璋昌生安璋生𣶢為司徒唐

書宰相世系云𡊮生𤣥孫幹封貴郷矦八世孫良二子昌

璋昌成武令生安璋生𣶢以此碑及後漢書攷之姓纂与

唐表殊非踈謬𡊮安列傳云安祖父良平帝時舉明經為

太子舎人建武中至城武令今據此碑良以永建六年

相距盖百餘年以此知非一人無疑又安以永平四年