Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/39

此页尚未校对


則置有秩風俗通曰秩則田間大夫言其官裁有秩爾然

則有秩盖亦郷吏名也

    漢成皐令任伯嗣碑

右漢成皐令任伯嗣碑其首已殘缺其可見者云字伯嗣

南郡編人也其先盖任座之苗裔又云舉孝亷除𭅺中蜀

郡府丞江州令以服去官為筑陽侯相延熹五年遷来臨

縣其後歴叙政績又云遷君桂陽㝡後云都邑謠詠甄勒

勛績永昭于後碑在今汜水縣氾水在漢為成皐此碑盖

成皐令德政頌尔後漢書桓帝紀延熹八年有桂陽太守

㣧以此碑校之𡻕月相符又名与字恊知其名㣧