Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/4

此页尚未校对


漢司𨽾楊厥開石門頌

漢吳郡丞武開明碑

漢祀長嚴訢碑

従事武梁碑

漢平都矦相蒋君碑

    漢陽朔塼字

右漢陽朔塼字云尉府壼璧陽朔四年正朔始造設已所

行字畫竒古西漢文字世不多有此字完好可喜然𠩄謂

尉府壼璧又云已𠩄行者莫暁其為何等語

    漢居攝墳壇刻石二