Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/97

此页尚未校对


東逕朱龜墓北東南流冢南枕道有碑題云漢故幽州刾

史朱君之碑龜字伯靈光和六年卒官今以碑考之与道

元𠩄載皆合歐陽公集古錄云龜之事跡不見史傳獨見

于此碑尔余按後漢書西南夷傳熹平五年諸夷及叛執

蜀郡太守雍陟遣御史中丞朱龜討之不䏻克太尉⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾

顒建筞討伐乃以顒為益州太守發板楯蠻擊破平之常

據華陽國志亦載其事与史同唯史与華陽國志皆言龜

不䏻克而碑云蠻夷授手乞降二說不同疑碑𠩄書非實

錄也

    漢朱龜碑隂