Page:Sibu Congkan Xubian313-趙明誠-金石錄-5-3.djvu/99

此页尚未校对


則同也

    漢劉寛碑隂

右漢劉寛碑隂寛两碑皆有隂此後碑隂也唐咸亨中碑

仆于野其裔孫周王記室參軍爽字元爽重為建立寛以

中平二年卒拠𤫊帝紀以光和七年十二月改元中平以

暦推之是𡻕甲子至明年當為乙丑而爽書為甲子誤

    漢尉氏令鄭君碑

右漢尉氏令鄭君碑云君字季宣聘君之孫而其名已殘

缺其他字畫時有可識䖏皆断續不成文理略可見者年