Page:Sibu Congkan Xubian334-洪邁-容齋隨筆-12-06.djvu/43

此页尚未校对


人人戴上恩諸道知朝廷不重貨財上恱從之正已大

慙服天下以爲太平之治庶幾可望紹興三十年鎭江

都統制劉寶乞詣闕奏事朝廷以其方命刻下罷就散

職寶規取恩寵掃一府所有載以自隨巨舟連檣白金

至五艦它所齎挾皆稱是其始謀蓋云此行不以何事

必可力買旣至趑趄國門不許入覲或以謂欲上諸内

府予時爲樞密檢詳爲丞相言援祐甫所陳乞以寶所

齎等第賜其本軍明降詔書遣一朝士以寶平生過惡

告諭卒伍使知

明天子惠綏惻怛之意或寶靳固奄有仞爲巳物則冝