Page:Sibu Congkan Xubian336-洪邁-容齋隨筆-12-08.djvu/112

此页尚未校对


只欠江州司馬詩眞佳句也    減損入宫人

開元十七年國子祭酒楊瑒上言省司奏限天下明經進士及第每年不過百人竊見

流外出身毎歳二千餘人而明經進士不能居其什一則是服勤道業之士不如胥吏之

得仕也(⿱艹石)以出身人太多則應諸色裁損不應獨抑明經進士當時以其言爲然淳熈九

年大減任子貟數是時吏部四選開具以三年爲率文班進士大約三四百人任子文武

亦如之而恩倖流外蓋過二千之數甚與開元𩔖也

    韓蘇文章譬喻韓蘇兩公爲文章用譬喻處重複聮貫至有

七八轉者韓公送石洪序云論人高下事後當成敗(⿱艹石)河決下流東注(⿱艹石)駟馬駕輕車就

熟路而王良造父爲之先後也若燭照數計而龜⺊也盛山詩序云儒者之於患難其拒