Page:Sibu Congkan Xubian340-洪邁-容齋隨筆-12-12.djvu/170

此页尚未校对


丙午丁未之歳中國遇此輙有變故非禍生於内則夷狄外

侮三代遠矣姑摭漢以來言之高祖以丙午崩權歸吕氏幾覆劉宗武帝元光元年爲丁

未長星見蚩尤旗亘天其春戾太子生始命將出征匈奴自是之後師行三十年屠夷死

滅不可勝數及於巫蠱之禍太子子父皆敗昭帝元平元年丁未帝崩昌邑立而復廢一

歳再易主成帝永始二年三年爲丙午丁未王氏方盛封莽爲新都侯立趙飛燕爲皇后

由是國統三絶漢業遂頽雖光武建武之時海内無事然勾引南匈奴稔成劉淵亂華之

釁正是歳也殤帝安帝之立值此二年東漢政亂實基於此威帝終於永康丁未孝靈繼

之漢室滅矣魏文帝以黄𥘉丙午終明帝嗣位司馬氏奪國兆於此時晉武太康六年

年惠帝正在東宫五胡毒亂此其源也東晉訖隋南北分裂九縣飈回在所不論唐太宗