Page:Sibu Congkan Xubian345-岳珂-愧郯錄-4-1.djvu/38

此页尚未校对


       據吳興周氏言言齋藏淡生堂抄本補寫

慈烈 孝宗謚成孝 后曰成穆成恭成肅

 光宗謚慈孝 后曰慈懿自 慶曆四年

 章聖五后始改莊従章於是長秋或先升

馭者至因山之後復改而従之如 徽 高

 孝之后自惠懿安而顯憲與成是也自

元祐八年 宣仁以 祖 宗之誄始摘

帝謚聯孝者爲稱雖 建中靖國之元以神

祖聖孝之謚不可爲冠姑循雜采故事越是

而後率以爲常如 泰陵而下是也自 乾