Page:Sibu Congkan Xubian345-岳珂-愧郯錄-4-1.djvu/49

此页尚未校对


李文簡燾續通鑑長編曰 乾興元年七月

詔改 章聖陵名曰永定初丁謂為山陵使

請名陵曰鎮及謂貶馮拯謂 三陵皆有永

字故易曰永定陵然永安乃縣名也 宣祖

陵上名安又不知 翼祖已名定陵於是復

追改 翼祖陵曰靖議者譏拯不學當時無

正之者珂按 真皇上仙開基因山者僅三

耳嵗時薦獻 宫禁省謁禮官周視史諜書

載耳目尚相接夫誰而不知正使不留意扵