Page:Sibu Congkan Xubian346-岳珂-愧郯錄-4-2.djvu/82

此页尚未校对


    修書恩數

崇 觀以來 文治日興三館史局修書每

成𨵿 乙覽輒有醲賞蔡京當 國至有修

書已竟分爲五六進以希濫恩而適值王黼

矯枉所爲之書皆弃不録者 中興謹惜名

器益以 進書爲重 嘉定癸酉十月丁酉

朔臺臣有言修書不 進十餘年于此矣嘗

求其故則自 進書之有賞始史官載筆職

在譔述而無事時不敢修史何者恐其有徼