Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/22

此页尚未校对


隆興平廣西德音同 皇祐之法或釋徒或

釋杖要無大異 開禧三年三月二十六日

逆曦底戮亦用曲赦惟此年之制不以赦不

以德音首尾如赦文而惟用都省劄子後仍

以詔示結尾詞又自雜祀死罪巳下並放古

今無此式也

    宮禁進見

漢時宫禁與外閒無大别異樊噲排闥而入

吕后跪謝周昌𡊮盎郤謹夫人之坐皆以爲