Page:Sibu Congkan Xubian351-王明清-揮塵錄-6-1.djvu/114

此頁尚未校對


 亦云地機翕張見洞眞正一經盧肇以日激水而潮生

 封演云月周天而潮應挺空入漢山湧而濤隨

 謂僧隱之之言析木大梁月行而水大見竇叔蒙濤志源殊𣲖異

 無所適從索隱探微宜伸確大中祥符九年

 奉詔按察嶺外甞經合浦郡廉州㳂南溟而東過

 海康雷州歷陵水化州渉恩平恩州住南海廣州

 迨由龍川惠州抵潮陽潮州洎出守㑹稽越州

 蒞句章明州是以上諸郡皆㳂海濵朝夕觀望潮

 汐之𠉀者有日矣汐音夕潮退也得以求之刻漏究之消

 息消息進退十年用心頗有凖的大率元氣嘘吸天隨

 氣而漲歛⿰氵𡨋渤往來潮順天而進退者也以日者