Page:Sibu Congkan Xubian351-王明清-揮麈錄-6-1.djvu/56

此页尚未校对


 仲大喜爲援麟舊請草牘以上奏入即可㝷又降

卅四旨自此武臣帥守並免入衘行之至今

國朝范魯公王文獻⿰氵専 -- 溥魏宣懿仁浦秉鈞史館昭文

 集賢三相俱全 太宗初即位薛文恵居正沈恭

 惠盧大戎多遜 真 宗咸平二年李文靖

敏中吕文穆蒙正 仁 宗至和二年劉文忠

 文潞公愽冨韓公元祐初司馬温公爲左僕

 射文潞公平章軍國重事吕正獻平章軍國事皆

 三相也至三年温公薨文吕二公在位而吕汲公

  大防卅五范忠宣純仁爲左右僕射殆四相然不乆也

本朝宰相兼公師者范魯公王文獻趙韓王薛文惠