Page:Sibu Congkan Xubian355-王明清-揮麈錄-6-5.djvu/48

此页尚未校对


劉季髙岑未逹時詹安丗度帥中山以貧甚携王履

 道書往謁之旣至彼館勞甚至酒食游戲徴逐無

虚日而略無一語及他時河北盗賊已充斥留連

逾月季髙興懷歸之念因漫扣之詹云足下之來

 何幹度豈不能暁其敢苦相挽留耶少刻便令差

 將兵二百防護行李以濟犬河廼回三日之間餽

十五饟稠疊所得凢萬緡云姚令則云

靖康丙午真戎亂華次歳之春京城不守恣其號舞

 妄有易置時秦㑹之爲御史中丞陳議狀云檜切

 縁自父祖以來七丗事 宋身爲禁從職當臺諌

 荷 國厚恩甚媿無報今大金重擁甲兵臨已㧞