Page:Sibu Congkan Xubian359-岳珂-桯史-3-1.djvu/122

此页尚未校对


范徐奏曰臣有引諭願得以聞今 朝廷尊嚴雖不

可以下擬州郡然分之有别則略同也閤門官日日

引班乃今郡典謁吏耳執政大臣倅貳比也 陛下

作福之柄固無容議但 聖意以謂有一州郡一旦

驟拔客將吏爲通判職曹官顧謂何耶官屬縱俛首

吏民觀聽又謂何耶 上霽威沉吟曰 朕將思之

明日說罷後月餘范匄去上曰卿言引班事甚當

朕方𦗟言納諌乃欲去耶旣而范竟不安于位以集

撰帥靜江明年春說遂申命實 乾道八年也悟

主以一言之頃理明辭正雖不能終格猶足爲公議