Page:Sibu Congkan Xubian360-岳珂-桯史-3-2.djvu/117

此页尚未校对


取驗 孝宗在朱邸 扈蹕視師至建康館秦檜故

第史文惠爲講官實從行燕之正堂而命 莊文醴

曽龍于後圃 孝宗樂飲以碼碯觥釂者十二因游

于圃二臣復各獻一巵後三日屬疾 髙皇賜藥使

内侍視之服文惠聞之疑其爲蠲毒亟䄂人參圓入

問而信遂竊易之僅瘉是日微文惠㡬殆 髙皇蓋

主此而不知南北之異禀也涇祖繼先之緒餘株守

不變是以敗云

    憲聖護醫

憲聖后在 慈福 慶元丁巳 朝廷方卜郊而