Page:Sibu Congkan Xubian360-岳珂-桯史-3-2.djvu/51

此页尚未校对


量阿僧祇劫承佛受記未易畫此亦未易得此至於

有法無法有相無相如魚飲水冷暖自知是記也蓋

爲畫設開禧二年百六日𥘉學王邁謹記英伯它文

亦多竒累試詞闈不偶今尚在選調中余前書京口

故游蓋其人也
桯史卷第六