Page:Sibu Congkan Xubian360-岳珂-桯史-3-2.djvu/61

此页尚未校对


校退卒問先烈之宏規將與羣公貴人誦故侯之名

緒叙謝之意匆草莫殫於是一得之謀頗徹於諸公

間矣又一年稍稍如言宇文顧齋聞之從章以𥘉録

本去㑹除次對謬以充自代薦且有志識不羣之褒

𥘉未相識也故余投謝駢儷有曰𥘉不求於識面亶

自得於知心蓋指此它日又特剡亟稱之于廟堂余

迄不知所䝉近繙故笈偶見存本因悼殄瘁潸然出

涕書之以志余之愧於知巳者焉

    楚齊僣𠕋

靖康元年金人䧟 京師明年太宰張邦昌僣帝位