Page:Sibu Congkan Xubian380-晁說之-嵩山文集-10-01.djvu/110

此页尚未校对


文集卷第二

   嵩山景迃生晁說之字以道一字伯以

 奏議

    靖康元年應 詔封事

二月十六日朝請大夫賜紫金魚袋臣晁説之

謹昧死再拜上書 皇帝陛下此者皇天眷命

 陛下即位之七日 下詔求直言天下幸甚

㣲臣居山邑距京師越百里而近踰月乃得随

士庻垂涙以伏讀干戈風塵阻絶如此不謂