Page:Sibu Congkan Xubian382-晁說之-嵩山文集-10-03.djvu/94

此页尚未校对


  政和元年正月一日作

元年元日日甲子從自漢厯来有三總把皇恩

調玉燭今朝獨更覺春酣東漢元魏皆是正月一日甲子與今凡三

  癸未嵗余與開封解安行同知定州外縣

  赴二帥上元之集今辛卯眀州燈夕公㑹

  上見邸報觧以大夫知嘉州感舊作寄

伊昔中山勝事賖初當三五便開花君能選色

沉醉倒我自傷心深感嗟聚散十年逢節序窮

通百態各天涯使君綺席誰同樂莫遣燈花照