Page:Sibu Congkan Xubian388-晁說之-嵩山文集-10-09.djvu/131

此页尚未校对


芍藥之評恐未必然也靖康元年十一月二十


二日箕山晁說之題


    題魯直章草顛草


章草似晉人顛草似唐人靖康丙午十一月癸


未箕山晁說之題


    題東坡試袁紹先筆借登真隱訣


袁紹先筆予近亦得試之登真隠訣在道藏中


公何必苦求耶靖康元年十一月二十二日晁


說之題